DOI: https://doi.org/10.32589/2412-9283.30.2019.177450

ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ ВЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

І. Доброскок, Л. Данилюк

Анотація


Теоретично обґрунтовано творче використання потенціалу мистецтвознавства у професійному становленні вчителів образотворчого мистецтва й окреслено шляхи ефективного використання цього потенціалу. Методологію наукової розвідки представлено використанням методів аналізу – інтерпретації, систематизації, візуалізації й аналогії, моделювання, системного, компетентнісного й синергетичного підходів, принципів наочності й гуманізму, за допомогою яких розкрито роль і перспективні можливості засобів народного декоративно-ужиткового мистецтва для підвищення творчої компетентності майбутніх учителів. Наукова новизна полягає в розробленні якісних показників рівня сформованості професійних компетентностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва, програми розвитку в них фахових компетентностей, обґрунтуванні шляхів ефективного використання потенціалу мистецтвознавства у професійному становленні вчителів образотворчого мистецтва.

Ключові слова


вчитель; образотворче мистецтво; декоративно-ужиткове мистецтво; потенціал мистецтвознавства; програма розвитку; професійне становлення; мистецька освіта

Повний текст:

PDF


ЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегти