LES EXERCICES D’ACTIVITÉ CRÉATIVE (À PARTIR DE LA NOUVELLE DE PIERRE GAMARRA “LA DAME AUX CERISES”)

Автор(и)

  • M. Kniazian l’Université nationale “I. I. Mechnikov” d’Odessa, Ukraine
  • І. Pantchenko l’Université nationale “I. I. Mechnikov” d’Odessa, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.30.2019.177595

Ключові слова:

творча діяльність, система вправ, підготовчі вправи, аналітичні вправи, майбутні вчителі іноземних мов

Анотація

Неабияке значення у професійній підготовці майбутніх учителів французької мови має організація творчої діяльності студентів. Вирішення цієї проблеми дає змогу сформувати лінгвістичну, комунікативну, соціолінгвістичну, професійно-педагогічну, професійно-психологічну компетентності. Метою статті є розкрити шляхи організації творчої діяльності майбутніх учителів французької мови; завданнями – конкретизувати функції творчої діяльності; укласти систему вправ трьох рівнів на базі новели П’єра Гамарра “La Dame aux cerises”. Методи. Було використано такі методи, як теоретичний аналіз результатів психолого-педагогічного дослідження для конкретизації функцій творчої діяльності, а також методи систематизації, класифікації, узагальнення для розробки системи вправ. Результати. Для ефективної організації читання, говоріння й письма пропонуємо систему вправ трьох рівнів (підготовчі, аналітичні, творчі). Підготовчі вправи орієнтують студентів на аналіз лексичних одиниць (наприклад, назвати синоніми або антоніми слів, пояснити їхні значення, розкрити сутність термінів, ввести нові лексичні одиниці в речення, ситуації тощо); аналітичні вправи передбачають організацію говоріння й письма на основі аналізу інформації з тексту новели (характеристика найважливіших подій, вчинків персонажів, описання їхньої зовнішності тощо); творчі вправи спрямовані на спонтанне висловлення (усне й письмове) власних думок і вражень від прочитаного твору (стилістичний аналіз фрагмента, характеристика світогляду персонажів, висунення припущення про їхнє майбутнє життя, коментар ідей філософського, етичного характеру). Висновки. Творча діяльність є оптимальним шляхом розвитку мовних, комунікативних, соціолінгвістичних, психолого-педагогічних умінь майбутніх учителів іноземних мов у процесі читання творів художньої літератури; вона є важливим фактором розвитку та саморозвитку особистості педагога.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Творчі вправи