DOI: https://doi.org/10.32589/2412-9283.30.2019.177434

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ НЕЛІНГВІСТИЧНОГО ПРОФІЛЮ

O. Мацнєва

Анотація


Статтю присвячено проблемі формування методичної компетентності майбутнього викладача іноземної мови як непрофільної дисципліни. Задля розроблення концепції відповідного навчання визначено сучасні тенденції науково-методичного дослідження процесу формування у майбутніх фахівців нелінгвістичного профілю професійної міжкультурної комунікативної компетентності. З-поміж тенденцій виокремлено соціальні (стабільний інтерес науковців до порушеної проблеми, прагнення звузити предмет дослідження щляхом конкретизації профілю суб’єктів навчання, домінування серед досліджуваних спеціальностей технічних, серед мов – англійської мови), теоретико-методологічні (пов’язані з провідними підходами й положеннями) й технологічні (обумовлені технологіями навчання) тенденції, що підтверджує, уточнює й доповнює висновки попередників.

Ключові слова


викладач іноземної мови як непрофільної дисципліни; іноземна мова як непрофільна дисципліна; майбутній фахівець нелінгвістичного профілю; професійна міжкультурна комунікативна компетентність; сучасні тенденціїЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегти