DOI: https://doi.org/10.32589/2412-9283.30.2019.177440

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “КУРС “АНГЛІЙСЬКА МОВА” У ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ТА МЕТОДИКА ЙОГО ВИКЛАДАННЯ”

Л. Биркун

Анотація


Програму укладено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки студентів другого (магістерського)) освітнього рівня спеціальності 014 Середня освіта, спеціалізації 014.02 Мова і література (Зарубіжна література та англійська мова: теорія і методика навчання)
Ключові слова: англійська мова як система та як засіб спілкування, сучасні підходи до навчання англійської мови в середній школі, педагогічні, психологічні та психолінгвістичні засади навчання, міжкультурна англомовна комунікативна компетентність, вибір методів, принципів, засобів та форм навчання, аналіз і модифікація уроків навчально-методичного комплекту, планування, навчально-методичне забезпечення уроку, мікровикладання, форми контролю й оцінювання рівня навчальних досягнень учнів.


Ключові слова


англійська мова як система та як засіб спілкування; сучасні підходи до навчання англійської мови в середній школі; педагогічні, психологічні та психолінгвістичні засади навчання; міжкультурна англомовна комунікативна компетентність; вибір методів, принципів, засобів та форм навчання

Повний текст:

PDF


ЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегти