DOI: https://doi.org/10.32589/2412-9283.30.2019.177596

ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПРОЕКТУ

Ю. Безвін, Г. Подосиннікова

Анотація


У статті розглянуто теоретичні засади формування у майбутніх викладачів англійської мови лінгвосоціокультурної компетентності в ході проектної діяльності: визначено мету й складники змісту лінгвосоціокультурної компетентності майбутніх викладачів англійської мови; обґрунтовано доцільність використання англомовних автентичних веб-сайтів журнальних і газетних видань як джерела актуальної соціокультурної інформації, уточнено поняття “стаття-новина” та доведено доцільність використання статей-новин як лінгвосоціокультурного матеріалу; охарактеризовано інформаційно-дослідницький проект як засіб формування у майбутніх викладачів англійської мови лінгвосоціокультурної компетентності. Запропоновано критерії добору матеріалу для формування у майбутніх викладачів англійської мови лінгвосоціокультурної компетентності в процесі проектної діяльності, розроблено систему вправ для формування у майбутніх викладачів англійської мови лінгвосоціокультурної компетентності в ході реалізації інформаційно-дослідницького проекту й укладено модель організації навчання на її основі.

Ключові слова


лінгвосоціокультурна компетентність; лінгвосоціокультурний матеріал; соціокультурна інформація; майбутній викладач англійської мови; проектна діяльність; інформаційно-дослідницький проект; стаття-новина; англомовні веб-сайти газетних і журнальних видань

Повний текст:

PDF


ЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегти