DIMENSION SOCIOLINGUISTIQUE DE L’ENSEIGNEMENT INTERCULTUREL DES FUTURES ENSEIGNANTES DE FLE

Автор(и)

  • D. Rusnak Universitй Nationale Yuriy Fedkovitch de Thervivtsi, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.30.2019.177436

Ключові слова:

соціолінгвістична компетентність, міжкультурний підхід, прецедентна лексика, майбутній учитель, французька мова

Анотація

Формування міжкультурної комунікативної компетентності є пріоритетним напрямком сучасної іншомовної освіти, зокрема у навчанні майбутніх учителів французької мови. Однією із складових міжкультурної комунікативної компетентності, що входить до її когнітивного компонента, виступає соціолінгвістична компетентність. Мета статті – проаналізувати соціолінгвістичну складову міжкультурної комунікативної компетентності на прикладі автентичних матеріалів (реклами, пісні, короткометражного фільму). Результати дослідження. У статті досліджено соціолінгвістичну складову в текстах різних автентичних матеріалів. Проаналізовано прецедентну лексику в рекламі, в текстах франкомовних пісень, мультиплікаційних і короткометражних фільмів. Виділено такі елементи соціолінгвістичної компетентності в рекламі, як цитати відомих авторів, прислів’я, сталі вирази та неологізми. Фамільярні слова та вислови, а також граматичні і фонетичні структури розмовної французької мови проаналізовано на прикладі декількох франкомовних пісень, мультиплікаційного й короткометражного фільму. Окреслено шляхи опрацювання соціолінгвістичної складової в процесі формування у майбутніх учителів французької мови міжкультурної комунікативної компетентності на заняттях з практики усного й писемного мовлення. Висновки. Зроблено висновок про те, що розпізнавання в текстах автентичних матеріалів прецедентної лексики та її опрацювання на аудиторних заняттях з французької мови є важливою умовою навчання міжкультурного спілкування майбутніх учителів французької мови. Перспектива подальших наукових розвідок передбачає розроблення комплексу вправ на матеріалі проаналізованих автентичних джерел.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Міжкультурна парадигма іншомовної освіти і виховання