№ 26 (2017)

DOI: https://doi.org/10.32589/2412-9283.26.2017

Зміст

Підготовка доктора філософії

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ І КУЛЬТУР” PDF
Софія Ніколаєва 23-28
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ПІДРУЧНИКІВ З ІНОЗЕМНИХ МОВ І КУЛЬТУР” PDF
Наталія Бориско 29-33
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ” PDF
Тамара Коваль 34-42

Теорія і практика формування іншомовної комунікативної компетентності

CУЧАСНІ РЕФОРМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПРОФЕСІЙНІ СТАНДАРТИ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ РАМКИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ СПЕЦІЛЬНОСТІ “ПЕРЕКЛАД” PDF
Наталія Зінукова 43-62
МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ МАЙБУТНІХ МОРЯКІВ PDF
Наталія Огородник 63-72
ЗМІСТ ФОРМУВАННЯ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ГОВОРІННІ ТА ПИСЬМІ МАЙБУТНІХ ТУРИЗМОЗНАВЦІВ: ПРЕДМЕТНИЙ АСПЕКТ PDF
Яна Окопна 73-85
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО КОМП’ЮТЕРНОГО КУРСУ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ PDF
Аліна Долина 86-93
СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ДУМКИ З ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ ПИСЬМОВОГО ПЕРЕКЛАДУ PDF
Яна Фабрична 94-102
ЛІНГВІСТИЧНІ І СОЦІОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ АНГЛОМОВНИХ ОГЛЯДОВИХ ЕКСКУРСІЙ PDF
Інга Іванова 103-112
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МОНОЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ PDF
Ірина Корнєєва 113-122
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ АУДІЮВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ PDF
Олена Мартиненко 123-135