ЗМІСТ ФОРМУВАННЯ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ГОВОРІННІ ТА ПИСЬМІ МАЙБУТНІХ ТУРИЗМОЗНАВЦІВ: ПРЕДМЕТНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Яна Окопна Київський національний лінгвістичний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.26.2017.135377

Ключові слова:

друга іноземна мова, зміст навчання, нелінгвістичний вищий навчальний заклад, предметний аспект, фахівці сфери міжнародного туризму

Анотація

Стаття ґрунтується на результатах аналізу робіт зарубіжних і вітчизняних учених і присвячена
змісту формування німецькомовної професійно орієнтованої компетентності у говорінні та письмі
майбутніх туризмознавців. Охарактеризовано з теоретико-методичної точки зору предметний аспект, який
включає сфери, теми, ситуації спілкування, ролі, наміри, мовні та мовленнєві засоби, тексти, мовні знання,
країнознавчі й лінгвокраїнознавчі знання, мовний матеріал, професійно орієнтовані знання та професійно
орієнтований мовний і мовленнєвий матеріал. У статті проаналізовано алгоритм вивчення другої іноземної
мови в процесі викладання в умовах нелінгвістичного вищого навчального закладу, виокремлено прийоми,
які оптимізують процес навчання.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Теорія і практика формування іншомовної комунікативної компетентності