DOI: https://doi.org/10.32589/2412-9283.26.2017.135333

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ПІДРУЧНИКІВ З ІНОЗЕМНИХ МОВ І КУЛЬТУР”

Наталія Бориско

Анотація


Програма призначається аспірантам з галузі знань 01 “Освіта”, за спеціальністю 011 “Науки
про освіту”. Її основна мета – формування спеціальної конструктивно-дослідницької компетентності:
здатності аналізувати й оцінювати навчально-методичні комплекси (НМК), зокрема підручники з іноземних
мов різних поколінь, методичних концепцій і типів з метою їх вибору та/або адаптації для конкретних умов
навчання, визначати їхню роль і функції у процесах навчання та формування особистості викладача/вчителя
іноземних мов та укладати сучасні підручники для навчання іноземних мов і культур. Програма складається
з двох змістових модулів: основи теорії підручника/НМК для навчання іноземних мов і культур; аналіз,
вибір, проектування та укладання підручників з іноземних мов нового покоління. У програмі визначено:
основні завдання вивчення дисципліни; ключові знання і вміння, якими має оволодіти майбутній доктор
філософії; інформаційний обсяг навчальної дисципліни; форма підсумкового контролю і засоби діагностики
успішності навчання.


Ключові слова


доктор філософії; галузь знань 01 “Освіта”; спеціальність 011 “Науки про освіту”; підручник з навчання іноземних мов і культур; аналіз і укладання

Повний текст:

PDF


ЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегти