DOI: https://doi.org/10.32589/2412-9283.26.2017.135393

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МОНОЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ

Ірина Корнєєва

Анотація


В статті аналізується сучасний стан формування у майбутніх дизайнерів професійно орієнтованої
англомовної компетентності в монологічному мовленні. Проаналізовано роботи зарубіжних і вітчизняних
учених, присвячених проблемам професійно орієнтованого навчання іноземних мов; компетентнісний
підхід до навчання монологічного мовлення майбутніх дизайнерів. З’ясовано види монологів-презентацій.
Увагу приділено психологічним і педагогічним проблемам використання монологу-презентації у процесі
навчання іноземних мов у немовних ВНЗ. Ґрунтуючись на результатах проведеного аналізу, виявлено
існування проблеми аргументованого, зв’язного, логічного викладання думок студентами у монологічному
мовленні фахової спрямованості. Нестача у вітчизняних підручниках вправ для створення англомовних
монологів-презентацій визначено головним недоліком. Доведено, що навчання монологу-презентації
є недостатньо розробленим у теоретичному й методичному планах, але вважається провідним типом
професійно орієнтованого монологу майбутніх дизайнерів.


Ключові слова


професійно орієнтоване навчання; англомовна компетентність; монолог-презентація; майбутні дизайнери

Повний текст:

PDF


ЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегти