ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ І КУЛЬТУР”

Автор(и)

  • Софія Ніколаєва Київський національний лінгвістичний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.26.2017.135330

Ключові слова:

доктор філософії, галузь знань 01 “Освіта”, спеціальність 011 “Науки про освіту”, методика навчання іноземних мов і культур, дослідницька компетентність

Анотація

Програма призначається аспірантам з галузі знань 01 “Освіта”, за спеціальністю 011 “Науки
про освіту”. Її основна мета – формування спеціальної (дослідницької) компетентності: здатності
до реалізації наукового дослідження в галузі методики навчання іноземних мов і культур. Програма
складається з двох змістових модулів: методологія наукового дослідження з методики навчання іноземних
мов і культур та методи наукового дослідження у методиці навчання іноземних мов і культур. У програмі
визначено: основні завдання вивчення дисципліни; ключові знання і вміння, якими має оволодіти майбутній
доктор філософії; інформаційний обсяг навчальної дисципліни; форму підсумкового контролю і засоби
діагностики успішності навчання.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Підготовка доктора філософії