Том 34 (2021)

Збірник наукових праць містить статті теоретичного та експериментального характеру з актуальних проблем навчання іноземних мов і культур: теоретичні засади формування іншомовної комунікативної компетентності, формування мовних і мовленнєвих компетентностей, формування методичної компетентності майбутнього викладача іноземних мов та інформаційно-комунікаційні технології в освіті, а також з актульних проблем педагогіки середньої і вищої школи.

Опубліковано: 2021-07-08

Моделювання освітнього процесу з іноземних мов

Навчання іноземних мов у період пандемії