ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ПЛАТФОРМИ MYENGLISHLAB У НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Автор(и)

  • І. Зайцева Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6556-0779

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.34.2021.236922

Ключові слова:

інтерактивна платформа MyEnglishLab, майбутні економісти, англійська мова професійного спілкування, дистанційне навчання, змішане навчання

Анотація

Анотація. У статті досліджуються особливості використання інтерактивної платформи MyEnglishLab
у навчанні майбутніх економістів англійської мови. Розглянуто роль дистанційного та змішаного навчання
майбутніх економістів. Проаналізовано наявні наукові концепції щодо навчання англійської мови
професійного спілкування. Розглянуто значення інформаційно-комунікаційних технологій у процесі
професійної іншомовної підготовки майбутніх економістів. Обґрунтовано ефективність і необхідність
використання інтерактивної платформи MyEnglishLab для навчання майбутніх економістів англійської
мови. Визначено переваги використання інтерактивної платформи MyEnglishLab у процесі дистанційного
та змішаного навчання в умовах пандемії коронавірусу. Наведено приклади вправ, які можуть виконувати
майбутні економісти в процесі використання інтерактивної платформи MyEnglishLab.

Посилання

Дідо, Н. Д. (2015). До проблеми викладання ділової англійської мови для студентів немовних

факультетів ВНЗ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія

“Педагогіка, соціальна робота”, 35, 62-65.

Керекеша, О. В. (Ред.). (2017). Методи та засоби підвищення мовленнєвих компетенцій

з іноземної мови в практичній діяльності майбутніх економістів [монографія]. Київ: Атлант.

Корнєва, З. М. (2006). Методика навчання майбутніх економістів англійського ділового

мовлення на основі технології занурення (Дисертація кандидата педагогічних наук).

Київський національний лінгвістичний університет, Київ, Україна.

Кушмар, Л. В, & Колот, Л. А. (2019). MyEnglishlab як одна з інноваційних платформ змішаного

навчання. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання

іноземних мов, 89, 52-58.

Малюська, З. В. (2006). Типові ситуації ділового спілкування для спеціалістів з економіки.

Взято з http://studentam.net.ua/content/view/3500/97/

Міністерство освіти і науки України. (2018a). Концепція розвитку педагогічної освіти: проект.

Взято з https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-do-gromadskogo-obgovorennyaproektkoncepciyi-

rozvitku-pedagog ichnoyi-osviti

Міністерство освіти і науки України. (2018b). Стандарт вищої освіти за спеціальністю 051

“Економіка” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Взято з https://mon.gov.ua/

storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/051-ekonomika-bakalavr.pdf

Міністерство освіти і науки України. (2019). Концептуальні засади державної політики щодо

розвитку англійської мови у сфері вищої освіти: проект. Взято з https://mon.gov. ua/ua/news/

mon-stvorilo-koncepciyu-rozvitku-anglijskoyi-v-universitetah-u-dodatku-riven-v1-obovyazkovaumova-

vstupu-v2-vipusku-vikladannyaprofilnih-disciplin-inozemnoyu-ta-movni-skriningi

Міністерство освіти і науки України. (2020). Стандарт вищої освіти за спеціальністю 051

“Економіка” для другого (магістерського) рівня вищої освіти. Взято з https://mon.gov.ua/

storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/03/051-ekonomika-M.pdf

Огурцова, О. Л. (2006). Навчання ділової англійської мови з використанням Інтернетресурсів.

Збірник наукових праць “Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному

етапі. Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки”, 10, 50-56.

Петльована, Л. Л. (2016). Методика навчання написання ділового листа студентів ВНЗ.

Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Серія “Педагогічні

науки”, LXXI (1), 136-140.

Проект Концепція розвитку освіти України на період 2015–2025 років. Взято з

http://education-ua.org/ru/draft-regulations/319-proekt-kontseptsiya-rozvitku-osviti-ukrajini-naperiod-

-2025-rokiv

King, A. (2016). Blended language learning: Part of the Cambridge Papers in ELT series. Cambridge:

Cambridge University Press.

Ikonnikova, M. (2019). Modern online platforms and digital technologies in teaching linguistics in the

higher education practice. Information Technologies and Learning Tools, 73 (5), 125-134.

My English Lab. Retrieved from https://www.pearson.com/English/myenglishlab.html

Sabat, S. (2020). MyEnglishlab as an effective component of blended learning approach in English

language teaching. Young scientist, 3 (79), 158-162. DOI: 10.32839/2304-5809/2020-3-79-35 13.

Vymetalkova, D., & Milkova, E. (2019). Experimental Verification of Effectiveness of English

Language Teaching Using MyEnglishLab. Retrieved from https://www.mdpi.com/journal/

sustainability

Winstead, L. (2016). Handbook of research on foreign language education in the digital age. Retrieved

from https://www.academia.edu/ 27181893/Handbook_ of_ Research_on_Foreign_ Language_

Education_in_the_Digital_Age

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-08

Номер

Розділ

Навчання іноземних мов у нелінгвістичних ЗВО