ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА)” ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ “БАКАЛАВР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081 “ПРАВО” ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Т. Трубчанінова Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine
  • О. Жигадло Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine
  • І. Заярна Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine
  • В. Клавдіч Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine
  • M. Ступенко Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.34.2021.236966

Ключові слова:

спеціальність 081 “Право”, структура навчальної дисципліни, англомовна комунікативна компетентність, юридична англійська мова

Анотація

Анотація. Програму розроблено для студентів першого року навчання освітнього рівня “Бакалавр”
зі спеціальності 081 “Право”. Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні в студентів-правників
англомовної комунікативної компетентності для забезпечення ефективного спілкування в професійному
середовищі на міжнародному рівні. Значну увагу в програмі приділено особливостям юридичної
англійської мови, зокрема, вживанню юридичних термінів, латинських запозичень, граматичних структур,
а також деяким комунікативним аспектам усного та писемного юридичного мовлення. Крім того,
в робочій програмі окреслено форми викладання дисципліни, описано методи й організацію оцінювання
результатів навчання та надано список рекомендованої літератури.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-08

Номер

Розділ

Навчальні програми