ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “УСНИЙ ДВОСТОРОННІЙ ПЕРЕКЛАД (АНГЛІЙСЬКА І УКРАЇНСЬКА МОВИ)”

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.34.2021.236931

Ключові слова:

усний двосторонній переклад, англійська мова, українська мова, курс за вибором, спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.06, бакалаврський освітній рівень

Анотація

Анотація. Програма курсу за вибором призначена для студентів IV курсу (VIII семестр) спеціальності
035 Філологія, спеціалізації 035.06 Східні мови та літератури (переклад включно) першого
(бакалаврського) рівня освітньо-професійних програм Східна мова і література та переклад,
західноєвропейська мова. Мета навчальної дисципліни – навчити студентів основ усного послідовного
перекладу текстів різних усних жанрів (урочистих промов, доповідей, репортажів, інтерв’ю тощо)
суспільно-політичної, фінансово-економічної, науково-технічної та культурно-освітньої спрямованості;
використання універсального перекладацького скоропису під час здійснення усного послідовного
перекладу; забезпечити набуття студентами знань, формування навичок та розвитку вмінь, необхідних
для здійснення усного послідовного перекладу з англійської мови на українську та з української мови
на англійську. Програма передбачає вивчення двох змістових модулів: усний двосторонній переклад як
засіб міжмовної і міжкультурної комунікації, види усного перекладу; лексико-семантичні особливості
усного перекладу. Значна увага курсу приділяється засвоєнню студентами лексики суспільно-
політичного характеру, фонових знань, необхідних для здійснення усного послідовного перекладу,
а також відповідної поведінки в різних ситуаціях професійної діяльності усного перекладача. У програмі
подано список основних і додаткових джерел за темами курсу.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-08 — Оновлено 2021-07-13

Версії

Номер

Розділ

Навчання майбутніх перекладачів