Реалізація прямого методу навчання іноземних мов у підручниках з французької мови у Галичині (перша половина ХХ століття)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.34.2021.236901

Ключові слова:

підручник, Галичина, французька мова, критерії, прямий метод навчання іноземних мов

Анотація

Анотація. Вступ. У всі часи підручник відігравав важливу роль для навчання будь-якої дисципліни
в цілому, іноземної мови зокрема. Аналіз праць, присвячених питанням підручникотворення, дає
можливість стверджувати, що досліджень присвячених аналізу структури і змісту підручників з французької
мови, які використовувалися на Галичині впродовж першої половини ХХ століття не було. Мета. Метою
статті є аналіз змісту та структури підручників з французької мови, які використовувалися у Галичині
упродовж вказаного періоду, визначення груп, на які поділялися ці підручники, відображення відповідності
підручників критеріям їхнього аналізу, а також реалізації у них прямого методу навчання іноземних
мов. Методи. Було досліджено освітні документи, що стосувалися шкільної освіти Галичини і тогочасні
підручники з французької мови. Результати. Віднайдені підручники поділяються на три групи:
підручники, хрестоматії для читання та граматичні довідники. Зміст та структура підручників дозволяє
стверджувати про використання положень прямого методу навчання іноземних мов. Навчальний матеріал
давав змогу учням опанувати французькою мовою з практичного боку: навчитися висловлюватися в усній
та письмовій формах, вміти вести бесіду на повсякденні теми, вміти писати листи та ін. Окрему увагу
в більшості підручників приділено правильній вимові звуків французької мови. Граматика у підручниках
займала не першочергове місце. Характерною рисою підручників цього періоду є їхня спрямованість
на зацікавлення учня. Висновки. Навчання французької мови в Галичині протягом першої половини
ХХ століття провадилося засобами прямого методу навчання іноземних мов. У проаналізованих
підручниках повністю відображено методичні ідеї та підходи, притаманні тогочасній науці, а саме
практичне спрямування опанування іноземних мов.

Посилання

Бориско, Н. (1999). Критерии анализа и оценки учебно-методических комплексов

по иностранным языкам. Іноземні мови, 1, 22-25.

Гузь, О. (2010). Аналіз підручників для навчання іноземних мов. Взято з https://www.narodnaosvita.

kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/11/statti/gyz.htm

Лабінська, Б. (2013). Історичні нариси з методики навчання іноземних мов на західноукраїнських

землях (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.) (Докторська дисертація). Київський

національний лінгвістичний університет, Київ, Україна.

Роман, В. (2010). Аналіз підручника з англійської мови “English: We learn English 10”. Взято

з https://naurok.com.ua/analiz-pidruchnika-angliysko-movi-english-we-learn-english-10-21887.html

Ступарик, Б. (1994). Шкільництво Галичини (1772–1939). Івано-Франківськ: Акорд.

Щукин, А. (2008). Лингводидактический энциклопедический словарь: более 2000 единиц. Москва:

Астрель.

Bertoletti, M.-C., & Dahlet, P. (1984). Manuels et matériels scolaires pour l’apprentissage du F.L.E.

Ébauche d’une grille d’analyse. Le français dans le monde, 186, 55-63.

Cieśliński, J. (1930). Lectures sur la civilisation française. Deuxième partie. Lwów: Książnica-Atlas.

Czerny, S. (1937). Les aventures de Polo. Premier livre de français. Lwów: Książnica-Atlas.

Germain, B., Delpierre-Sahuc, M., Maisonneuve, L., Neveu, V., & Mazel, I. (2011). Étude de manuels

de la lecture du C.P. Grille d’analyse et application. Paris: Ministère de l’éducation nationale

et du reseau SCÉRÉN-CNDP.

Homeniuk, O. (2019). English Teaching Methods in Bukovina (1918–1930). Revista Romaneasca

pentru Educatie Multidimensionala, 11, 105-116.

Inspection academique de la Manche. Critères d’analyse d’un manuel de lecture. (2011). Retrieved

from https://www.ac-caen.fr/dsden50/circo/mortain/IMG/pdf/analyse_manuel_de_lecture.pdf

Jaworska, M.-B. (1921), Nauka języka francuskiego dla szkół żeńskich. Cześć II. Lwów: Księgarnia

Naukowa.

Kwiatkovski, S. (1921). Dydaktyka i metodyka nauczania językov nowożytnych. Lwów: Książnica

Polska T-wa Nauczycieli Szkół Wyższych.

Kwiatkovski, S. (1927). Deuxičme livre de grammaire. Lwów: Książnica-Atlas.

Lebrun, J. (2002). Les modèles d’intervention éducative véhiculés par la documentation officielle

et les manuels scolaires approuvés concernant l’enseignement – apprentissage des sciences

humaines au troisième cycle du primaire. Sherbrooke: Université de Sherbrooke.

Louis, A. (2015). Analyse des manuels scolaires homologués pour l’enseignement de la compréhension

en lecture en français langue seconde au niveau de la 3e année de l’enseignement fondamental

haïtien. Retrieved from https://archipel.uqam.ca/8048/1/M13947.pdf

Mellerowicz, K. (1921). Premières leçons de français. Varsovie:Gebethner et Wolff éditeurs.

Program nauki w gimnazjach panstwowych z polskim językiem nauczania (tymczasowy) (1934).

Lwów: Państowe Wydawnictwo Książek Szkolnych.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-08

Номер

Розділ

Історія методики навчання іноземних мов