ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ГРАМАТИКА ОСНОВНОЇ МОВИ (ФРАНЦУЗЬКОЇ)”

Автор(и)

  • Д. Руснак Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Ukraine
  • О. Матвєєва Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.34.2021.236971

Ключові слова:

граматика, французька мова, обов’язкова дисципліна, спеціальність 014 Середня освіта, бакалаврський освітній рівень

Анотація

Анотація. Програма курсу обов’язкових дисциплін призначена для студентів IІ курсу (ІІІ –
IV семестри) спеціальності 014 Середня освіта, предметна спеціальність 014.023 Середня освіта (Мова
і література (французька)) першого (бакалаврського) рівня освітньої програми “Французька мова
і література та друга іноземна мова”. Мета навчальної дисципліни – сформувати у студентів рецептивні
та репродуктивні граматичні навички, зокрема, навчити їх уживати словосполучення, прості,
складнопідрядні та складносурядні речення різних типів, які відповідають нормативним вимогам
французької мови, а також навчити розуміти іншомовне мовлення на слух і під час читання. Програма
передбачає вивчення чотирьох змістових модулів: узгодження часів дійсного способу; займенники;
типи умовних речень; часи Subjonctif. Значна увага приділяється навчанню вживання та розуміння
граматичних структур у різних комунікативних ситуаціях. У програмі наводиться список основних
і додаткових джерел до тем, виучуваних у курсі граматики основної мови.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-08

Номер

Розділ

Навчальні програми