ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “АКАДЕМІЧНЕ ПИСЬМО АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ” ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ В ГАЛУЗІ ПРАВА

Автор(и)

  • Т. Трубчанінова Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine
  • О. Жигадло Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine
  • І. Заярна Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine
  • В. Клавдіч Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.33.2020.221698

Ключові слова:

спеціальність 081 “Право”, структура навчальної дисципліни, структурно-композиційні особливості текстів, академічний дискурс, анотація, перефразування

Анотація

Програму розроблено для аспірантів другого року навчання за освітньо-науковою програмою підготовки докторів філософії зі спеціальності 081 “Право”. Метою навчальної дисципліни є формування
базових навичок академічного письма англійською мовою, які передбачають перефразовування, анотування, структурування та створення англомовних текстів наукового характеру, зокрема, наукову статтю й анотацію
до неї. Очікувані результати передбачають вміння ефективно представляти свої наукової напрацювання англійською мовою у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях. Окрім лексичних і граматичних особливостей жанру англомовного академічного письма, значну увагу в програмі приділено питанням академічної доброчесності й засобам запобігання плагіату. У робочій програмі також окреслено форми викладання дисципліни, описано методи й організацію оцінювання результатів навчання та надано список
рекомендованих джерел.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Програми