Типологія кейсів для навчання іноземних мов майбутніх учителів

Автор(и)

  • О. Бігич Київський національний лінгвістичний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7997-8487
  • С. Коваль Київський національний лінгвістичний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.38.2023.284417

Ключові слова:

кейсова технологія навчання іноземних мов і культур, учитель іноземної мови, типологія кейсів, критерії класифікації

Анотація

В статті здійснено спробу внаслідок об’єднання двох класифікацій професійних кейсів для викладачів іноземних мов закладу вищої освіти укласти класифікацію професійних кейсів учителів іноземних мов загальноосвітнього закладу середньої освіти. З огляду на професійні знання останніх і цілі уроку іноземної мови виокремлено такі типи професійних кейсів учителя іноземної мови: педагогічні, психологічні, методичні, лінгвістичні й лінгвосоціокультурні кейси. Кожен тип кейсу конкретизовано його різновидами за п’ятьма критеріями.

Посилання

Бігич, О. Б. (2017). Електронний кейс як засіб формування у майбутніх менеджерів туризму міжкультурної компетентності. Іноземні мови, 1, 17–22.

Бігич, О. Б., Руснак, Д. А., Стрілець, В. В., Коробейнікова, Т. І., Ярошенко, О. В., & Ігнатенко, В. Д. (2017). Кейсова і подкаст технології формування міжкультурної компетентності [колективна монографія]. Видавничий центр КНЛУ.

Валентон, І. В. (2019). Формування англомовної професійно орієнтованої читацької компетентності в майбутніх менеджерів засобами електронного кейсу

[Автореферат кандидатської дисертації, Київський національний університет ім. Т. Шевченка].

Майєр, Н. В. (2011). Методика самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням майбутніми документознавцями з використанням

дистанційних технологій [Кандидатська дисертація, Київський національний лінгвістичний університет].

Майєр, Н. В. (2017). Кейс-метод у методичній підготовці майбутнього викладача іноземних мов і культур. Наукові записки Тернопільського національного

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Педагогіка, 4, 135–140.

Майєр, Н. В. (2022). Професійно-методична підготовка майбутніх викладачів до організації міжкультурного іншомовного навчання з використанням кейс-методу. В Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу: стратегії розвитку. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса (Ч. 1, с. 70–73). Liha-Pres.

Ніколаєва, С. Ю., Беженар, І. В., Борецька, Г. Е., Британ, Ю. В., Дідух, О. О., Дьячкова, Я. О., Крапчатова, Я. А., Майєр, Н. В., Петрусевич, Ю. А., Устименко, О. М.,

Фабрична, Я. Г., Черниш, В. В., & Ярошенко, О. В. (2015). Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах [колективна монографія]. Ленвіт.

Чорна, І. Ю. (2017). Формування у майбутніх маркетологів англомовної лексичної компетентності в письмі засобом кейс-технології [Автореферат кандидатської дисертації, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка].

Ярошенко, О. В. (2014). Кейс-метод як сучасна технологія формування професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні майбутніх викладачів англійської мови. Іноземні мови, 2, 39–44.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-21

Номер

Розділ

Типологія кейсів учителя іноземної мови