Наукові дослідження з методики навчання французької мови: сучасний стан і перспективи

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.38.2023.284425

Ключові слова:

дисертація, наукове дослідження, методика навчання, компетентність, французька мова

Анотація

В статті проаналізовано і систематизовано наукові дослідження з методики навчання французької мови зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання: романські мови, виконані в Україні у 1991-2022 роках. Констатовано внесок українських науковців у вирішення проблем формування окремих видів французькомовної комунікативної компетентності здобувачів загальної середньої та вищої освіти, перекладацької компетентності майбутніх філологів, методичної компетентності майбутніх викладачів французької мови, а також прикладне значення дисертаційних досліджень. Акцентовано недосліджені проблеми в методиці навчання французької мови, окреслено перспективні напрями подальших наукових розвідок у цій галузі.

Посилання

Ананьєва, Л. В. (2002). Навчання студентів мовних спеціальностей професійно спрямованого діалогічного мовлення з використанням ділової гри (французька мова) [Автореферат кандидатської дисертації, Київський національний лінгвістичний університет, Україна].

Андрущенко, А. О. (2012). Навчаємося вживати граматичні структури минулого часу французької мови. Харків.

Андрущенко, А. О. (2016). Методика формування франкомовної граматичної компетентності у майбутніх філологів (французька мова після англійської)

[Автореферат кандидатської дисертації, Київський національний лінгвістичний університет, Україна].

Бігич, О. Б., Бондар, Л. В., Волошинова, М. М., Максименко, Л. О., Огуй, О. М., Окопна, Я. В., & Сімкова, І. О. (2013). Теорія і практика формування іншомовної

професійно орієнтованої компетентності в говорінні у студентів нелінгвістичних спеціальностей [колективна монографія]. Видавничий центр КНЛУ.

Бігич, О. Б., Майєр Н. В., & Руснак Д. А. (2016). Теорія і практика проведення позааудиторної роботи з іноземної мови: сценарії заходів французькою й

іспанською мовами [колективна монографія]. Видавничий центр КНЛУ.

Бігич,О. Б., Майєр, Н. В., Руснак, Д. А., & Яковенко-Глушенкова, Є. В. (2015). Компетентність в аудіюванні майбутнього вчителя і викладача іспанської

та французької мов: теорія і практика формування [колективна монографія]. Видавничий центр КНЛУ.

Бондар, Л. В. (2012). Методика навчання французького професійно спрямованого монологічного мовлення студентів технічних спеціальностей з урахуванням їх навчальних стилів [Автореферат кандидатської дисертації, Київський національний лінгвістичний університет, Україна].

Давиденко, Ю. Є. (1998). Інтенсифікація навчання граматики французької мови на I курсі технічного вузу (на матеріалі дійсного способу французького дієслова) [Автореферат кандидатської дисертації, Київський державний лінгвістичний університет, Україна].

Дімова, Л. С. (1994). Навчальний посібник для студентів мовних вузів з лінгвокраїнознавчої лексики французької мови (соціально-побутова сфера

(Restauration) (рос. та франц. мовами). Одеса.

Дімова, Л. С. (1996). Методика навчання студентів мовних вузів спілкування в соціально- побутовій сфері засобом лінгвокраїнознавчої лексики [Автореферат

кандидатської дисертації, Південноукраїнський державний педагогічний університет, ім. К. Д. Ушинського].

Ігнатенко, В. Д. (2017). Методика навчання майбутніх філологів письмового перекладу науково-технічних текстів французькою мовою [Автореферат кандидатської дисертації, Київський національний лінгвістичний університет, Україна].

Коваль, Т. І., Асоянц П. Г., Городнича, Л. В., Кочубей, Н. П., Кужель, О. М., Плотніков, Є. О., & Поляничко, З. О. (2014). Навчання іноземної мови в умовах інформатизації шкільної освіти [колективна монографія]. Видавничий центр КНЛУ.

Коваль, Т. І., Асоянц, П. Г., Камєнєва, Т. М., Майєр, Н. В., Синекоп, О. С., Стрілець, В. В., & Чуфарлічева А. Ю. (2012). Інформаційно-комунікаційні

технології у навчанні іноземних мов для професійного спілкування [колективна монографія]. Видавничий центр КНЛУ.

Липська, І. І. (2008). Вивчаємо лексику адміністративно-правової сфери. Видавництво ДУЕП.

Липська, І. І. (2010). Методика формування франкомовної лексичної компетенції продуктивного усного мовлення у студентів мовних спеціальностей [Автореферат кандидатської дисертації, Київський національний лінгвістичний університет, Україна].

Майєр, Н. В. (2005). Ділова французька мова. Університет “Україна”.

Майєр, Н. В. (2011). Методика самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням майбутніми документознавцями з використанням

дистанційних технологій [Кандидатська дисертація, Київський національний лінгвістичний університет, Україна].

Майєр, Н. В. (2016). Теоретико-методичні засади формування методичної компетентності у майбутніх викладачів французької мови [Автореферат докторської дисертації, Київський національний лінгвістичний університет, Україна].

Мельник, Є. Ю. (1998). Формування граматичних навичок говоріння в навчанні іншомовного спілкування за інтенсивною методикою на початковому етапі

середньої школи (на матеріалі французької мови) [Автореферат кандидатської дисертації, Київський державний лінгвістичний університет, Україна].

Руснак, Д. А. (2009). Формування граматичної компетенції у майбутніх викладачів французької мови з комп’ютерною підтримкою [Автореферат кандидатської дисертації, Київський національний лінгвістичний університет, Україна].

Сажко, Л. А., Зєня, Л. Я., Стеченко, Т. О., Бирюк, О. В., Турчинова, Г. В., Дьячкова, Я. О., & Кіршова О. В. (2015). Професійно орієнтоване навчання іноземних

мов у старшій профільній і вищій школі: проблеми та перспективи [колективна монографія]. Видавничий центр КНЛУ.

Українська, О. О. (2009). Методика тестування рівня сформованості мовленнєвої компетенції майбутніх викладачів у говорінні французькою мовою [Автореферат кандидатської дисертації, Київський національний лінгвістичний університет, Україна].

Щербак, О. А. (2002). Навчання старшокласників середньої загальноосвітньої школи французького писемного мовлення на основі інтенсивної методики [Кандидатська дисертація, Київський національний лінгвістичний університет, Україна].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-21

Номер

Розділ

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ Й КУЛЬТУРИ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ, ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ