Едьютейнмент як сучасна технологія навчання японської мови (на прикладі використання пісень і веб-квесту)

Автор(и)

  • Ю. Наумова Київський національний лінгвістичний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-5962-115X
  • Т. Дементьєва Київський національний лінгвістичний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.38.2023.284568

Ключові слова:

методика викладання іноземних мов, японська мова, едьютейнмент, пісня, веб-квест

Анотація

Стаття присвячена використанню засобів технології едьютейнмент при навчанні японської мови й культурі, які значно урізноманітнюють процес навчання студентів закладу вищої освіти. Проаналізовано деякі сучасні підходи щодо використання засобів технології едьютейнмент на прикладі пісень і веб-квесту, розглянуто особливості й переваги їх
використання. Наведено приклади вправ для роботи з пісенним матеріалом і веб-квестом на початковому й просунутому етапах вивчення японської мови та культури. Також проаналізовано вплив цих засобів на формування й розвиток у студентів мовної, мовленнєвої та соціокультурної компетентностей. Доведено продуктивність використання пісень і веб-квестів як засобів, що виконують освітню, виховну й розвивальну функції та мають істотний методичний потенціал сучасних засобів навчання.

Посилання

Бігич, О. Б., Бориско, Н. Ф., Борецька Г. Е., Гапонова, С. В., Майєр, Н. В.,

Ніколаєва, С. Ю., Олійник, Т. О., Писанко, М. Л., Сажко, Л. А., Скляренко, Н. К.,

Смоліна, С. В., Устименко, О. М., Хоменко, Е. Г., Черниш, В. В., Шерстюк, О. М., &

Шукліна, С. І. (2013). Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і

практика. Ленвіт.

https://kmaecm.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/bigych-o.-b.-borysko-n.-f.-boreczkag.-e.-ta-in.-2013-metodyka-navchannya-inozemnyh-mov-i-kultur-teoriya-i-praktyka.pdf

Бігич, О. Б., Волошинова, М. М., Мацнєва, О. А., Руснак, Д. А., Метьолкіна, О. М.,

Окопна, Я. В., Кириченко, Т. Г., & Коробейнікова, Т. І. (2012). Електронні засоби

навчання іноземних мов студентів: досвід розробки й апробації. Видавничий

центр КНЛУ.

http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/handle/787878787/167

Брик, Т. О., & Петренко, О. Є. (2013). Пісні як додатковий засіб мотивації при

вивченні англійської мови курсантами ВВНЗ. Викладання мов у вищих навчальних

закладах освіти, 22.

http://www-center.univer.kharkov.ua/vestnik/full/322.pdf

Долматова, М. П. (2020). Естетичні чинники ефективного навчання англійської мови

у ВНЗ. Психолого-педагогічні науки, 2.

http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/1874/1/6.pdf

Желізняк, Л. Д. (2012, Серпень 16). Технологія “Веб-квест” на уроках інформатики.

http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/30734/

Ільченко, О. В. (2012, Липень 3). Використання web-квестів у навчально-виховному

процесі.

http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/30113/

Карпенко, О. (2004). Вивчення іноземної мови через пісню і музику. Англійська мова

і література, 12, 2-3.

Качмар, О., & Крицак О. (2020). Роль музики при вивченні англійської мови у

сучасному суспільстві. Освітні обрії, 50(1).

https://doi.org/10.15330/obrii.50.1.94-97

Посвистак, Ю. С. (2010). Використання казок, віршів, пісень та приказок для

інтенсифікації вивчення лексичного та граматичного матеріалу на уроках

англійської мови. Центр учбової літератури.

Сабітова, А., & Скіцько, І. (2019). Використання музики як метод вивчення іноземних

мов. В О. В. Ковтун (Ред.), Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта,

наука, культура (с. 480–482). НАУ.

https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/40924/1/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D1

%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%BA%D1%96%D1%86

%D1%8C%D0%BA%D0%BE.docx

Сокол, І. (2013, Листопад 23). “Веб-квест” як інноваційний метод формування

творчої особистості.

https://prezi.com/tf7lzsyfhd09/presentation/

Фурман, А. В. (1991). Проблемні ситуації в навчанні. Вища школа.

Халецька, Л. П. (2008). Використання пісенного матеріалу у навчанні французької

мови. Іноземні мови, 2, 3–7.

Addis, М. (2002). New technologies and cultural consumption. Edutainment is born!

Bocconi University Press.

https://cursa.ihmc.us/rid=1234517332312_632271524_3467/edutainment.pdf

Arnold, J., & Herrick, E. (2017). New Ways in Teaching with Music. Tessol press.

http://www.aogaku-daku.org/wp-content/uploads/2018/08/14109_NW-in-Teaching-With-Music_e-book.pdf.

Dodge, B. (1995). Some thoughts about Web Quests. University of San Diego.

https://webquest.org/sdsu/about_webquests.html

Donovan, R., & Henley, N. (2010). Principles and Practice of Social Marketing, an

International Perspective. Cambridge University Press.

https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/Principles-and-Practice-ofSocial-Marketing-Rob-Donovan-and-Nadine-Henley-2010.pdf

García Conesa, I. M, & Juan Rubio, A. D. (2015). The use of rhymes and songs in the

Teaching of English in Primary Education. Docencia e Investigación, 25(2).

https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/13293/The%20use%20of%20

rhymes%20and%20songs%20in%20the%20Teaching%20of%20English%20in%20

Primary%20Education.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Gottschewski, H. (2008). 音楽教育と外国語教育の接点:語学学習における歌唱の

すすめ. Japanese studies around the world, 14.

https://doi.org/10.15055/00003728

Ludke, K. (2009). Teaching foreign languages through songs. University of Edinburgh:

Edinburgh University Press.

https://www.researchgate.net/publication/260229876_Teaching_foreign_languages_

through_songs

竹田, 忠弘 (2020). 小学校英語指導法についての一考察:児童の興味・関心を引

く指導. 研究紀要, 73.

https://takamatsu-u.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_

view_main_item_detail&item_id=6506&item_no=1&page_id=13&block_id=21

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-21

Номер

Розділ

НАВЧАННЯ ЯПОНСЬКОЇ МОВИ Й КУЛЬТУРИ: ТЕХНОЛОГІЯ ЕД’ЮТЕЙНМЕНТ