Принципи інтерактивного навчання майбутніх учителів англійського діалогічного мовлення

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.38.2023.284577

Ключові слова:

принципи навчання, інтерактивне навчання, діалогічне мовлення, англійська мова і культура, майбутні вчителі

Анотація

В статті окреслено методичні принципи навчання англійського діалогічного мовлення майбутніх учителів. У контексті комунікативного підходу, слідом за О. Б. Тарнопольським і М. Р Кабановою (2020), виокремлено три групи методичних принципів. З огляду на таку сучасну технологію формування іншомовної комунікативної компетентності як інтерактивне навчання іноземної мови й культури конкретизовано загальні, поодинокі й спеціальні методичні принципи навчання англійського діалогічного мовлення майбутніх учителів. 

Посилання

Бігич, О. Б. (2021). Швидкісне знайомство як інтерактивна форма навчання іноземної

мови й культури. Вісник Київського національного лінгвістичного університету.

Серія Педагогіка та психологія, 34, 124–131.

Бігич, О. Б., Бориско, Н. Ф., Борецька, Г. Е., Гапонова, С. В., Майєр, Н. В.,

Ніколаєва, С. Ю., Олійник, Т. О., Писанко, М. Л., Сажко, Л. А., Скляренко, Н. К.,

Смоліна, С. В., Устименко, О. М., Хоменко, Е. Г., Черниш, В. В., Шерстюк, О. М.,

& Шукліна, С. І. (2013). Методика навчання іноземних мов і культур: теорія та

практика. Видавничий центр КНЛУ.

Бігич, О. Б., Бориско, Н. Ф., Борецька, Г. Е., Голованчук, Л. П., Ніколаєва, С. Ю.,

Сажко, Л. А., Скляренко, Смоліна, С. В., Н. К., Соболєва, І. Ф., & Черниш, В. В.

(2011). Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної

компетенції : курс лекцій. Ленвіт.

Бігич, О. Б., & Міцай, Є. П. (2017). Навчальні прийоми інтерактивної технології

формування іншомовної компетентності в говорінні. В Тенденції та перспективи

розвитку науки й освіти в умовах глобалізації. Матеріали ХХІХ Міжнародної

науково-практичної інтернет-конференції (Вип. 29, с. 288–290). ПереяславХмельницький.

Костікова, І. І. (2018). Інтерактивність майбутнього фахівця як якість навчання та

риса особистості. В Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти

та патріотичного виховання персоналу системи МВС України (с. 45–47).

Харківський національний університет внутрішніх справ. https://univd.edu.ua/

general/publishing/konf/30_03_2018/pdf/12.pdf

Тарнопольський, О. Б., & Кабанова, М. Р. (2020). Методика викладання іноземних

мов у вищій школі. Нова книга.

Шепітчак, В. А. (2021). Трилінгвізм у процесі навчання граматики англійської

мови. http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/106/2941/6227-

?inline=1

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-21

Номер

Розділ

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ