Курс підготовки до іспиту ЗНО: результати аналізу потреб

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.38.2023.284581

Ключові слова:

визначення потреб студентів, підготовка до іспиту, ЗНО, зовнішнє незалежне оцінювання, розробка навчального курсу

Анотація

Вступ. Вдала підготовка до іспиту ЗНО є засадничою для успішного вступу випускника
загальносовітнього закладу середньої освіти до закладу вищої освіти. Відтак дуже важливим
видається ефективне планування курсу підготовки учнів до складання ЗНО. Цілі. У статті
пропонуються практичні рекомендації щодо проведення аналізу потреб студентів як необхідного
елементу курсу підготовки до іспиту, і розглядаються механізми втілення результатів аналізу
потреб у структуру самого курсу. Методи. В експерименті брали участь п’ять випускників
загальноосвітнього закладу середньої освіти, які готувалися до складання ЗНО з англійської мови.
Процедура визначення потреб ґрунтувалася на теорії “триангуляції”, яка передбачає використання
декількох інструментів, аби підвищити валідність результатів дослідження. Для оцінювання
результатів аналізу потреб було залучено кількісні й якісні методи наукового дослідження
(опитування, діагностичне тестування, спостереження і неформальна розмова), за допомогою
яких було визначено мотивацію учнів, їхні навчальні потреби, лексико-граматичні труднощі, які
потребували уваги. Результати. Дослідження демонструє, що завдяки використанню результатів
аналізу потреб у розробці курсу підготовки до іспиту викладач може приймати обґрунтованіші
рішення щодо визначення оптимальної послідовності тем занять, підвищення мотивації учнів,
подолання психологічних труднощів, які можуть виникати під час підготовки до іспиту, тощо.
В контексті такого підходу до планування курсу учні перетворюються на співавторів викладача,
що сприяє свідомішому ставленню перших до учіння. Висновки. Подальші дослідження можуть
стосуватися розроблення універсальних засад проведення аналізу потреб студентів задля їх
(потреб) застосовування в розробці курсу підготовки до будь-якого іспиту.

Посилання

Alderson, J. C., & Wall, D. (1993). Does Washback Exist? Applied Linguistics, 14(2), 115–129.

https://doi.org/10.1093/applin/14.2.115

Avgerou, E. (2016). Needs analysis of the students of the 3d class of Junior High School.

English Linguistics Research, 5(2), 45–56. https://doi.org/10.5430/elr.v5n2p45

Baklazhenko, Yu., & Savchuk, T. (2018). English language learning needs analysis in

radioengineering sphere. Information Technologies and Learning Tools, 64(2), 88–97.

https://doi.org/10.33407/itlt.v64i2.2115

Baxter, A. (1997). Evaluating your students. Richmond Publishing.

Burgess, S., & Head, K. (2005). How to teach for exams. Longman.

Chiroque Chero, C.A. (2022). Proposal for need analysis in exam preparation course: a

descriptive study. English Language Teaching, 15(1), 144–154.

https://doi.org/10.5539/elt.v15n1p144

Dudley Evans, T., & St John, M. J. (1998). Developments in ESP. A multi-disciplinary

approach. Cambridge University Press.

Elsaid Mohammed, A. S., & Nur, H. S. M. (2018). Needs Analysis in English for Academic

Purposes: The Case of Teaching Assistants at the University of Khartoum. HOW

Journal, 25(2), 49–68.

https://doi.org/10.19183/how.25.2.409

Eshtehardi, R. (2017). Needs analysis and course design; a framework for designing exam

courses. International Journal of Applied Linguistics and English Literature, 6(6), 274–288.

https://doi.org/10.7575/aiac.ijalel.v.6n.6p.274

Graves, K. (Ed.) (1996). Teachers as course developers. Cambridge University Press.

Graves, K. (2000). Designing language courses: a guide for teachers. Heinle & Heinle

Publishers.

Harmer, J. (2007). The Practice of English Language Teaching. Pearson Longman.

Hughes, A. (2003). Testing for Language Teachers. Cambridge University Press.

Hutchinson, T., & Waters, A. (1987). English for Specific Purposes. Cambridge University

Press.

Khansir, A.A. (2016). The role of needs analysis in English language teaching. Modern

Journal of Language Teaching Methods, 6 (9), 144–152.

https://doi.org/10.26655/mjltm.2016.12.1

Long, M. H. (Ed.) (2005). Second Language Needs Analysis. Cambridge University Press.

May, P., & Maley, A. (1996). Exam classes. Oxford University Press.

Mohammed, S. A. H. (2016). Investigating the Application of Needs Analysis on EAP

Business Administration Materials. English Language Teaching, 9(3), 74–79.

http://doi.org/10.5539/elt.v9n3p74

Nimasari, E. P. (2018). An ESP needs analysis: Addressing the needs of English for

informatics engineering. Journal of English Educators Society, 3(1), 23–40.

https://doi.org/10.21070/jees.v3i1.1085

Richterich, R. (Ed.). (1983). Case Studies in Identifying Language Needs. Prepared for the

Council of Europe. Pergamon.

Schug, D. (2021). English for other languages: a needs analysis of future polyglots at a

French university. The Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes,

(4), 715–724.

https://doi.org/10.22190/JTESAP2104715S

Setiyadi, A. B. M., & Wicaksono, B. A. (2019). Exploring motivational orientations of

English as foreign language (EFL) learners: A case study in Indonesia. South African

Journal of Education, 39(1), 1–12.

https://doi.org/10.15700/saje.v39n1a1500

Taylor-Powell, E. (1998). Questionnaire design: Asking questions with a purpose.

Cooperative Extension Publications.

West, R. (1994). Needs analysis in language teaching. Language teaching, 27(1), 1-19.

https://doi.org/10.1017/S0261444800007527

Zhu, W., & Liu, D. (2014). Study on the Theoretical Foundation of Business English

Curriculum Design Based on ESP and Needs Analysis. Higher Education Studies, 4(1),

–74. https://doi.org/10.5539/hes.v4n1p68

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-21