НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЄКТІВ

Автор(и)

  • І. О. Сімкова Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.31.2019.192420

Ключові слова:

англійська мова для професійного спілкування, автентичні відеоматеріали, професійно орієнтоване монологічне мовлення, методика навчання, фахівці у сфері міжнародних соціальних проєктів

Анотація

Статтю присвячено дослідженням питань навчання англомовного професійно орієнтованого монологічного мовлення майбутніх фахівців у сфері міжнародних соціальних проєктів із застосування автентичних навчальних відеоматеріалів. Проаналізовано праці вітчизняних і зарубіжних фахівців з питань формування у студентів здатності ефективного англомовного професійно орієнтованого спілкування в конкретних професійних, ділових, наукових сферах і ситуаціях з урахуванням особливостей професійного мислення і застосування автентичних відеоматеріалів у методиці навчання англійської мови для професійного спілкування тощо. Запропоновано модифіковану модель майбутнього фахівця у сфері міжнародних соціальних проєктів, що складається з декількох рівнів: перший – особистість фахівця, другий – менталітет, загальна і професійна культура, професійний менталітет, третій – професійна компетентність і професійно вагомі якості фахівця. Описано особливості діяльності майбутніх фахівців у сфері міжнародних соціальних проектів. Визначено, що технологія формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в монологічному мовленні у майбутніх фахівців у сфері міжнародних соціальних проєктів повинна враховувати інтеграцію чотирьох видів мовленнєвої діяльності (читання, аудіювання, письмо, говоріння). Наведено переваги застосування автентичних відеоматеріалів під час навчання англомовного професійно орієнтованого монологічного мовлення майбутніх фахівців у сфері міжнародних соціальних проєктів. Схарактеризовано рівень професіоналізму не лише як наявність знань, досвіду чи відповідного комплексу професійно вагомих особистісних якостей, але й як соціально обумовлену структуру мотивації фахівця та як соціальну характеристику, яка означає наявність у фахівця закріпленої і визначеної соціальної функції і вимагає наявності англомовних знань, навичок і вмінь, монополії навчання і накопичення функціонального досвіду, якісних параметрів його суспільно орієнтованої діяльності.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Навчання іноземних мов у нелінгвістичних закладах вищої освіти