DOI: https://doi.org/10.32589/2412-9283.31.2019.193869

ЕТАПИ НАВЧАННЯ ПОВНОГО ПИСЬМОВОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ

В. В. Стрілець

Анотація


У статті конкретизовано й систематизовано етапи навчання майбутніх бакалаврів філології повного письмового науково-технічного перекладу. Обгрунтовано доцільність і розкрито зміст професійно орієнтувального етапу, який передбачає ознайомлення з перекладацьким завданням, спілкування із замовником і підготовку до перекладу; аналітичного етапу, спрямованого на розуміння й інтерпретацію тексту оригіналу, його доперекладацький аналіз, інформаційно-довідковий пошук, вибір засобів інформаційно-комунікаційних технологій, визначення стратегії перекладу; синтезувального етапу, який включає опрацювання корпусів текстів, термінологічний пошук, узгодження термінології, передредагування тексту оригіналу, створення тексту перекладу; оцінювально-коригувального етапу, на якому відбувається редагування тексту перекладу, його оформлення згідно з вимогами замовника, оцінювання викладачем /самооцінювання / взаємооцінювання та рефлексія студентів над процесом і результатом перекладу.

Ключові слова


етап навчання; письмовий науково-технічний переклад; майбутні бакалаври філології; знання; навички; вміння

Повний текст:

PDF


ЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегти