DOI: https://doi.org/10.32589/2412-9283.31.2019.193871

НАВЧАННЯ СИНХРОННОГО ПЕРЕКЛАДУ СТУДЕНТІВ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

М. Л. Писанко

Анотація


Устатті розглядається синхронний переклад як особливий вид мовленнєвої посередницької діяльності, виділяються його різновиди: професійний синхронний переклад, нашіптування, переклад з аркушу; описуються психолінгвістичні особливості його перебігу, визначаються навички й уміння синхронного перекладу,  які необхідно формувати й розвивати у студентів, а також психічні здатності і механізми, від рівня розвитку яких залежить рівень володіння синхронним перекладом. Наводяться приклади вправ для їх формування і розвитку. Робиться висновок про те, що в межах університетського курсу студенти знайомляться з діяльністю синхронного перекладача, а також закладаються основи для здійснення синхронного перекладу в межах певної тематики.

Ключові слова


синхронний переклад; переклад з аркушу; перекладацькі дії; перекладацькі задачі; синхронізація; компресія; імовірнісне прогнозування; психолінгвістичні особливості; навички; вміння

Повний текст:

PDF


ЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегти