DOI: https://doi.org/10.32589/2412-9283.31.2019.193874

ЦІЛІ Й ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ

O. В. Ярошенко

Анотація


У статті розглянуто вивченість питання організації самостійної роботи студентів на засадах диференційованого підходу, визначено практичні цілі самостійної роботи з оволодіння студентами англомовною міжкультурною комунікативною компетентністю дотично до років навчання, обґрунтовано виокремлення дидактичних (принцип активності, принцип систематичності й послідовності, принцип урахування індивідуальних особливостей студентів, принцип доступності й посильності) та методичних (принцип взаємопов’язаного навчання мови і культури, принцип домінувальної ролі вправ, принцип автентичності навчальних матеріалів, принцип розвитку автономності студентів) принципів організації самостійної роботи майбутніх філологів.

Ключові слова


самостійна робота; цілі навчання; принципи навчання; диференційований підхід

Повний текст:

PDF


ЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегтиЗберегти