DIDACTISER UN DOCUMENT MEDIATIQUE AFIN DE DEVELOPPER UNE COMPETENCE DE COMMUNICATION INTERCULTURELLE EN CLASSE DE FLE

Автор(и)

  • D. A. Rusnak UniversitéNationaleYuriyFedkovitch de Thervivtsi, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.31.2019.194384

Анотація

Постановка проблеми.У статті розглядається питання про використання медійних матеріалів як автентичного засобу формування у майбутніх учителів французької мови міжкультурної комунікативної компетентності. Автентичні матеріали вже давно використовуються в освітньому процесі, проте питання ефективного поєднання навчання мови та культури майбутніх учителів французької мови в контексті міжкультурного підходу досі залишаеться актуальним. Мета статті – описати переваги використання медійної реклами на заняттях з практики французької мови та запропонувати методичну розробку цього автентичного матеріалу для фрмування у студентів міжкультурної комунікативної компетентності. Результати дослідження. Сучасна реклама є незамінним джерелом лінгвістичної та (між)культурної інформації, яка може бути використана для навчання французької мови в контексті міжкультурного підходу. Відповідно до мети дослідження запропоновано чотири етапи дидактичної адаптації цього медійного матеріалу до освітнього процесу: спостереження, рефлексію, порівняння та медіацію. Мета етапу спостереження – аналіз візуального або відеоповідомлення та розуміння експліцитної інформації медійної реклами. На етапі рефлексії відбувається аналіз імпліцитної інформації реклами, розуміння її культурних кодів. На етапі порівняння відбувається спостереження за українською рекламою подібного товару або послуги з метою аналізу власних культурних кодів. На етапі медіації пропонується представити рекламу українського товару франкомовній аудиторії. Як приклад у статті представлено методичну розробку на основі іконографічної французької реклами. Висновки. У медійній рекламі часто використовуються культурні коди, тому вона є ідеальним засобом навчання мови та культури на заняттях з практики французької мови. Методична розробка медійної реклами відповідно до цілей і змісту навчання у закладі вищої освіти та з урахуванням програмних вимоги до формування міжкультурної комунікативної компетентності має бути спрямована на розвиток рецептивних і репродуктивних навичок та вмінь усного й писемного мовлення студентів, зокрема в аудіюванні або читанні, говорінні, письмі та медіації. В подальшому наш науковий інтерес буде спрямований на методичну розробку інших автентичних матеріалів з метою формування у майбутніх вчителів французької мовиміжкультурної комунікативної компетентності.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Міжкультурна парадигма іншомовної освіти