ON THE STATE OF RESEARCH OF HIGHER EDUCATION IN SOUTH KOREA IN THE RECEPTIONS OF THE FOREIGN AND UKRAINIAN SCHOLARS

Автор(и)

  • O. Nazarenko Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.31.2019.194390

Ключові слова:

вища освіта, освітній процес, Південна Корея, південнокорейська освіта, реформування освіти, тенденції розвитку вищої освіти, університетська освіта

Анотація

У статті автор викладає результати пошуку та аналіз джерельної бази зарубіжних і вітчизняних колег, дослідників-сходознавців, які працюють над вивченням освіти Далекосхідного регіону, зокрема, й вищої, до якого і відноситься Південна Корея. Дане дослідження цікаве тим, що у ньому представлені праці різних наукових шкіл, загальна тематика яких вбирає у себе вищу освіту, але підходи та ракурси до її дослідження відрізняються. Вступ. З розвитком економічного потенціалу та підвищенням соціального рівня населення Південної Кореї відбулися значні трансформації у системі освіти цієї країни. Освіта для народу, який впродовж багатьох років перебував під політичним і культурним утиском держав, стала основним джерелом підготовки якісних кадрів у різних сферах суспільного життя, необхідних для підвищення загального приросту ВНП та економічного розвитку країни в цілому. Позитивна динаміка у сфері економіки та високі показники підготовленості кадрів, відіграли ключову роль у зацікавленості світової наукової спільноти південнокорейською вищою освітою. А у часи, коли наша країна перебуває у складних умовах реформування, результати дослідження зарубіжних колеж, які у своїх працях розглядають особливості системи вищої освіти Південної Кореї стане нам в нагоді. Цілі. Ознайомити українську наукову спільноту з результатами досліджень зарубіжних колег, які займаються вивченням освіти Південної Кореї, зокрема вищої, сучасним її станом, тенденціями розвитку та особливостями функціонування. Методи. Для досягнення поставленої мети нами було використані такі теоретичні методи: вивчення праць вітчизняних і зарубіжних дослідників з аналізом, синтезом, класифікацією і узагальненням фактів; порівняльно-історичний – здійснення аналізу наукових джерел в ретроспективі; узагальнення і конкретизація, за допомогою яких виявлено спільність поглядів науковців на проблему дослідження. Результати. У ході наукового пошуку було виявлено, що дана проблематика становить інтерес, передусім, для науковців з таких країн як: Північна Америка, Росія, Казахстан, Японія. Очевидним є науковий внесок в аналізовану проблему дослідників з Південної Кореї. Меншою мірою представлена Україна, хоча наявність поодиноких наукових праць дало змогу виокремити українську наукову школу. Висновки. За результатами дослідження автором охарактеризовано основні напрями аналізу освіти Південної Кореї у рецепціях зарубіжних та українських науковців; запропоновано регіональний погляд на актуальні проблеми університетської освіти у Південній Кореї. Констатовано, що проблема вищої освіти Південної Кореї у дослідженнях науковців розглядалася у контексті розвитку освіти у цілому крізь призму історичного, соціально-економічного, геополітичного та культурного підґрунтя країни, формуючи основу для кращого розуміння умов, у яких почала та й досі успішно функціонує південнокорейська вища освіта.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Навчання корейських студентів