ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ”

Автор(и)

  • Б. І. Лабінська Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Ukraine
  • Н. М. Виспінська Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.35.2021.251181

Ключові слова:

особливі освітні потреби, обов’язкова дисципліна, спеціальність 014 Середня освіта, магістерський освітній рівень, іноземна мова

Анотація

Навчальна програма курсу обов’язкових дисциплін призначена для студентів V курсу
(IX семестр) спеціальності 014 Середня освіта, предметна спеціальність 014.021 Середня освіта (Мова
і література (англійська)) / 014.022 Середня освіта (Мова і література (німецька)) / 014.023 Середня освіта
(Мова і література (французька)) другого (магістерського) рівня освітньої програми “Англійська мова
і література та друга іноземна мова”/ “Німецька мова і література та друга іноземна мова”/ “Французька
мова і література та друга іноземна мова”. Мета навчальної дисципліни – забезпечити методичну підготовку
студентів до реалізації їхніх професійних функцій учителя іноземної мови у закладах загальної середньої
освіти в інклюзивному освітньому середовищі: комунікативно-навчальну (формування в учнів мовної,
мовленнєвої та навчально-стратегічної компетентностей), розвивально-виховну, конструктивно-планувальну,
гностичну та організаторську функцій, які реалізуються засобами іноземної мови в закладах загальної
середньої освіти. Програма передбачає вивчення двох змістових модулів: система навчання іноземних мов
в інклюзивному освітньому середовищі та методика формування мовних і мовленнєвих компетентностей
в учнів з особливими освітніми потребами. Значна увага приділяється особливостям методики формування
іншомовної комунікативної компетентності в учнів з порушенням зору, слуху та розладами аутистичного
спектра як найбільш численних груп учнів з особливими освітніми потребами. Специфіка курсу полягає
в його орієнтованості на висвітлення актуальних теоретичних питань сучасної методики навчання
іноземних мов для осіб з особливими освітніми потребами в умовах нової української школи та практичній
підготовці студентів до розробки фрагментів уроку з формування іншомовної компетентності в аудіюванні,
говорінні, читанні, письмі та плануванні уроку іноземної мови в умовах інклюзивного навчання. У програмі
наводиться список основних і додаткових джерел до тем, виучуваних у курсі методики навчання іноземних
мов учнів з особливими освітніми потребами.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-09 — Оновлено 2022-01-13

Версії