Ед’ютейнмент як сучасна технологія навчання англійської мови: з досвіду формування лінгвосоціокультурної компетентності у майбутніх перекладачів

Автор(и)

  • Т. Корогода Київський національний лінгвістичний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.38.2023.284575

Ключові слова:

ед’ютейнмент, ед’ютейнер, технологія навчання, лінгвосоціокультурна компетентність, цифрове покоління, студент-перекладач

Анотація

У статті розглянуто особливості та переваги застосування технології ед’ютейнмент у закладах вищої освіти. Представлено аналіз робіт зарубіжних і вітчизняних учених, присвячених особливостям психіки представників цифрового покоління та викликам, які ці особливості ставлять перед освітянами. Окрема увага приділяється викладачу, який виступає в ролі ед’ютейнера – паралельно з викладацькими обов’язками має виконувати функцію інтертейнера. Описано авторський досвід формування у студентів – майбутніх перекладачів лінгвосоціокультурної компетентності на заняттях з домашнього читання та культури писемного мовлення із застосуванням технології ед’ютейнмент. Результати дослідження показали, що застосування цієї технології сприяє зростанню у студентів зацікавленості в навчальному матеріалі, посиленню уваги, збільшенню стійкості й покращенню глибини розуміння набутих знань, підвищенню рівня задоволення від учіння.

Посилання

Бац, А. С. (2021). Ед’ютейнмент як спосіб підвищення мотивації студентів у вивченні

іноземної мови. Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Серія:

Актуальні проблеми розвитку українського суспільства, 1, 52–57.

https://doi.org/10.20998/2227-6890.2021.1.08

Бігич, О. Б. (2017). Ед’ютейнмент як технологія формування методичної

компетентності викладача іноземної мови. Наукові записки Тернопільського

національного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія

Педагогіка, 4, 119–126.

https://doi.org/10:25128/2415-3605.17.4.16

Іваницька, М. (2015). Особистість перекладача в україно-німецьких літературних

взаєминах: монографія. Книги – ХХІ.

Карпенко, Ю. В. (2022). Гра ‘Jeopardy!’ як засіб технології ед’ютейнмент для формування

перекладацької компетентності у студентів. Вісник Київського національного

лінгвістичного університету. Серія Педагогіка та психологія, 36, 60–68

https://doi.org/10.32589/2412-9283.36.2022.262055

Кравченко, Т. В. (2021). Особистість перекладача як суб’єктивний фактор перекладу

(на прикладі перекладу книги Кейт Фокс “Спостерігаючи за англійцями”). Вчені

записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика, 32(2), 42–46.

https://doi.org/10.3283/2710-4656/2021.2-2/08

Aksakal, N. (2015). Theoretical View to The Approach of The Edutainment. Procedia -

Social and Behavioral Sciences, 186, 1232–1239.

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.081

Bird, M. S. (2007). Edutaining: Creating Interest in the Classroom.

https://web.archive.org/web/20110815065024/http://drmichaelbird.com/edutaining.html

Iftode, D. (2019). Generation Z and Learning Styles. SEA – Practical Application of

Science, VII(21), 225–262.

Johnson, B., & McElroy, T. M. (2010). The Edutainer: Connecting the Art and Science of

Teaching. Rowman & Littlefield Education

Okan, Z. (2003). Edutainment: Is learning at risk? British Journal of education technology,

(4), 255–264.

https://doi.org/10.1111/1467-8535.00325

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-21

Номер

Розділ

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ