ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Педагогіка та Психологія

Збірник наукових праць «ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Педагогіка та Психологія . ISSN 2412-9283 » приймає до друку рукописи (статті, рецензії, відгуки тощо), які проходять двостороннє сліпе рецензування. Проблематика рукописів зосереджена на актуальних питаннях педагогіки, психології і методики навчання іноземних мов; дослідженні методологічних основ навчання іноземних мов і культур (германські, романські та східні мови) і не розв’язаних проблем методики формування іншомовної комунікативної компетентності у різних типах навчальних закладів .

Видання індексується

Сopernicus:
http://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=43363

Google Scholar http://scholar.google.com.ua/

Збірника Історія
Сборник наукових праць «ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Педагогіка та Психологія. ISSN 2412-9283 » видається з 1998 року.

Засновник: Київський державний лінгвістичний університет, з серпня 2001 року – Київський національний лінгвістичний університет.

Галузі наук: психологічні та педагогічні науки.

Періодичність: 2 рази на рік.

Свідоцтва про державну реєстрацію та перереєстрацію:
Свідоцтва внесено до Державного реєстру КВ № 4315 От 20 червня 2000 року, серія КВ № 8224, От 17 грудня 2003 року.

Фахова реєстрація у ВАК України:

Реєстрація – постанова Президії ВАК України від 11.10.2000 року №1-03/8, Бюлетень ВАК України № 6, 2000 р.

Перереєстрація – додаток № 8 до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 р. №1328

Мови видання: англійська, іспанська, китайська, німецька, російська, українська, французька, японська.

Назви видання:
1998-2004 рр. – Вісник Київського державного лінгвістичного університету (Свідоцтво: серія КВ № 4315 От 20 червня 2000 р.).
2004 р. – По теперішній час – Вісник Київського національного університету лінгвістичного (Свідоцтво:. Серія КВ № 8224 От 17 грудня 2003 р).
Кількість опублікованих випусків збірника з 1998 по 2015 – 27 (дивись детальніше архів).

Анонси

 

Шановні автори!

 

Вийшов з друку черговий випуск 29 збірника наукових праць "Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія". Отримати авторський примірник можна у видавничому центрі КНЛУ (кім. 305).

Редколегія 

 
Опубліковано: 2019-01-11
 

До відома авторів!

 
Повідомляємо, що у 2017 році Вісник пройшов оцінювання базою Index Copernicus та отримав індекс цитувань 81,97.  
Опубліковано: 2019-01-11
 

Шановні автори!

 

Вийшов з друку черговий випуск 28 збірника наукових праць "Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія". Отримати авторський примірник можна у видавничому центрі КНЛУ (кім. 305).

Редколегія 

 
Опубліковано: 2018-07-09 Детальніше...
 
Більше анонсів...